پنگاش، دریچه ای به سوی تکنولوژی وب
بانک ملی ایران
بانک ملی ایران
به نام :

داریوش پارسایی

شماره حساب :

0304083281005

شماره کارت :

6037997395395594

بانک ملت
بانک ملت
به نام :

داریوش پارسایی

شماره حساب :

4566493536

شماره کارت :

6104337846046678

بانک صادرات
بانک صادرات
به نام :

داریوش پارسایی

شماره حساب :

0000000000000

شماره کارت :

6037691598152817

LiveZilla Live Help